Image
Swedish desk

Med över två decenniers erfarenhet har vi väl dokumenterad kompetens för att hjälpa svenska företag i Italien och även italienska företag som vill etablera sig i Sverige, den naturliga ingången till den nordiska marknaden.

Vi erbjuder ett brett urval av tjänster, allt från strategisk rådgivning till mer operativa tjänster.

  • Juridiskt stöd angående italiensk handelsrätt, inklusive bolagsrätt och skattrelaterade ärenden, övriga juridiska och rättsliga frågor
  • Stöd och rådgivning i frågor som rör Corporate Governance: avtal, ledningsansvar och aktieägarrelationer
  • Stöd och rådgivning till svenska företag som vill etablera dotterbolag och/eller filialer i Italien
  • Stöd och rådgivning inom M & A-transaktioner, post-closing, förvärv av fast egendom, upprättande av gränsöverskridande joint ventures och partnerskap
  • Stöd och rådgivning vid kommersiella avtal, agentavtal, distribution, franchising, e-handel, licensiering, uthyrning m m
  • Stöd och rådgivning vid gränsöverskridande frågor, t.ex. arbetsrätt och socialförsäkring
  • Stöd och rådgivning av skattetjänster, även unika lösningar i samband med internationella investeringar, överföring av bostad, arv och donation
  • Stöd och rådgivning till svenska företag och/eller deras italienska dotterbolag vid tvister i Italien (förberedelse och representation inför stadsdomstolar, inklusive högsta domstolen, skiljedomstol, korrespondens med svenska advokatbyråer, verkställande av fordringar)

Våra kunder arbetar huvudsakligen inom följande områden: bilindustri, marinmotorer och jordbruksmaskiner, stålindustri inklusive tillverkning och service, teknik och system för metallbeskärning, elektronik, livsmedel, hotell- och resebranschen, telekommunikation och infrastruktur, bank och finans, detaljhandel.

Teamet är engelsktalande och består av advokater och skattespecialister med bred kompetens i ovannämnda frågor.

Den svenska enheten leds av partner Marco Frazzica som talar flytande svenska och dessutom är Sveriges generalkonsul. Han har även varit styrelseledamot och ordförande för den italiensk-svenska handelskammaren Assosvezia.

På grund av sin kunskap om de italiensk-svenska relationerna utsågs Marco Frazzica år 2001 till Sveriges honorära generalkonsul i Milano av den svenska regeringen, med ansvar för Lombardiet och provinserna Verona, Alessandria, Novara och Verbano Cusio Ossola.

I teamet ingår även partnern Gianni Forlani (delägare och grundare av byrån med gedigen erfarenhet av svenska kunder), Massimiliano Gazzo, Barbara Calza och Silvia Doria, samt fler kollegor med erfarenhet av svensk-italienska relationerna.

Vi samarbetar med Swedish Trade & Investment Council och med den italiensk-svenska handelskammaren Assosvezia.

Tack vare samarbetet med Swedish Trade & Investment Council är vi ofta engagerade i seminarier kring de juridiska och skattemässiga svårigheterna som kan inträffa när svenska företag ger sig in i den italienska marknaden.

Vårt kontor har goda relationer och ett gediget nätverk med flera advokatbyråer i Sverige, och har haft otaliga samarbeten både i Sverige och gentemot de nordiska regionerna i allmänhet.

Byrån tillämpar ett strikt icke-exklusiv tillvägagångssätt, vilket gör det möjligt att alltid välja den person som passar bäst för en specifik uppgift.